Debatt. .

2020-02-19 04:05
Foto: TT
Puffetikett
Dagens ETC

Förbjud förtrycket - inte slöjan

Slöjan kan vara ett förtryck av kvinnan. Men att förbjuda den är inte ett effektivt sätt att bekämpa kvinnoförtryck. Gör istället som när det gäller sexköpslagen, rikta in lagstiftningen mot de som förtrycker. Det skriver Azam Qarai  från Kvinnors nätverk.

I Sverige pågår en diskussion om olika typer av slöjförbud vilket innebär att fler behöver ta ställning i frågan. Det finns länder där verkligheten är att många kvinnor fängslas, torteras och till och med mördas för att de inte har haft på sig slöjan. Frågan om hur vi ska förhålla oss är minst sagt känslig. Kvinnors Nätverk anser inte att slöjan i alla dess skepnader bör förbjudas rent allmänt men för en organisation som vår, som tror på och kämpar för allas lika värde och rättigheter, är det viktigt att problematisera frågan. 

Vår utgångspunkt är att slöjan är ett sätt att hänvisa kvinnan till en bestämd social ställning gentemot mannen. Könsrollerna beskrivs på ett flertal ställen i koranen och slöjan är ett av sätten att visa åtskillnad på kvinnors och mäns olika skyldigheter och rättigheter. Låt oss ändå bemöta de som anser att ett förbud mot att bära slöja skulle vara ett effektivt sätt att bekämpa kvinnoförtryck. 

För att komma åt den största boven i dramat bör samtalet istället rikta in sig på de som förtrycker. Många av de flickor och kvinnor som kommer till oss vittnar om hur de sedan barnsben blivit hjärntvättade att de ska hamna i helvetet om de inte bär slöja. Många har haft mardrömmar om hur de i helvetet blir upplyfta i håret och hängandes över elden för att inte har haft slöja. Sorgligt nog berättar många flickor och kvinnor för oss om hur de har träffat godhjärtade kvinnor som inte bär slöja. De kan ha kommit varandra nära men då med en rädsla för att dessa personer ska hamna i helvetet. Det kan exempelvis handla om den omtänksamma lärarinnan. Det finns såklart en mängd förklaringar till varför flickor och kvinnor bär slöja. 

När vi utgår från att slöjan är ett kvinnoförtryck kan det vara intressant att jämföra det med hur Sverige resonerade sig fram till sexköpslagen. I Sverige är det inte kriminellt att vara prostituerad och anledningen till det är att Sverige tillsynes är medvetet om till exempel männens dominans i ett patriarkalt samhälle. Sverige en förståelse för att prostitution egentligen handlar om kvinnors underordning. Att köpa sex handlar om männens behov av att utöva makt över kvinnor. Vissa hävdar att de prostituerade själva har valt att sälja sig. Men riktigt så är det inte, en majoritet av dessa kvinnor kommer från fattigdom, trasiga uppväxter och/eller missbruk. Så hur frivillig kan prostitutionen anses vara? Det handlar bättre uttryckt om flickors och kvinnors underordning och därför resonerar svensk lag att dessa kvinnor inte ska straffas.

Kvinnors Nätverk ser vissa paralleller med argumenten för sexköpslagen att det inte är kvinnan som ska lagföras. Det är som vanligt lätt att fokuset hamnar på kvinnan och hennes beteenden och klädsel. Men låt oss istället lyfta de patriarkala strukturerna som idéerna vilar på. Ofta kommer kravet på att börja använda slöjan då flickan får sin första menstruation kring 12 års ålder. Flickorna berättar att de inte får ha killkompisar, inte delta på viss undervisning och att kravet på oskuld blir det centrala. Om de bryter mot dessa regler innebär det ofta bestraffning vilket kan innebära livsfara eller hot om bortgifte.

Vi hävdar att det svenska samhället behöver ifrågasätta och ta större ansvar. Moskéer och religiösa friskolor behöver otvivelaktigt ifrågasättas då många av dessa menar att kvinnan ska ha slöja. Men om vi ska utgå från lika rättigheter och religionsfrihet menar vi att det ska vara fritt för alla människor att få utöva religion som en själv vill eller fritt avstå. Om en muslimsk kvinna inte vill bära slöja så ska det vara upp till henne själv.

Vad gäller barn med slöja behöver skolor prata om religioners påverkan på jämställdhet mellan könen. Våga diskutera slöjan, vi måste kunna prata om det här utan att vara rädda för rasism. Samhället behöver arbeta mot själva idén att kvinnor ska klä sig och bete sig på ett visst sätt. Samtidigt får syftet inte riskera att rasister tar över frågan och låta diskussionen om ett slöjförbud bli ett populistiskt slagträ. 

För att barn ska kunna ta ett eget beslut kring slöjan behöver deras tankar vara fria och varje elev få lära sig om jämlikhet och tänka kritiskt. Där är skolan en av de viktigaste institutionerna i Sverige som ska låta barn få vara barn och bilda sig sin egen uppfattning. Barn ska inte bli påtvingade religion, varken av skola eller av vårdnadshavare. Med vår vetskap om orsaken till att många flickor redan från tidig ålder bär slöja vill vi uppmana skolor att våga reda ut varför små barn bär den.

Samtidigt som vi är emot ett förbud mot slöja ser vi den som ett omedvetet eller medvetet tvång som strider mot jämställdhet. Vi ogillar starkt vad den signalerar och hur den hänger samman med begränsningar av kvinnors och flickors liv.

Azam Qarai 
Kvinnors nätverk