Inrikes.

2016-03-11 16:45

Lars Adaktusson: EU bör inte syssla med jämställdhet

En resolution som uppmanar EU-kommissionen att arbeta mer aktivt för jämställdhet. Det är inget för Kristdemokraternas EU-parlamentariker Lars Adaktusson, som har röstat nej. Pinsamt, tycker flera andra svenska EU-parlamentariker.

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på !
Om du redan är det loggar du in här.

Betala per vecka

Från

39 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje vecka. Avsluta när du vill.

Betala per månad

Från

139 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje månad. Avsluta när du vill.

I början av februari röstade EU-parlamentet fram en resolution som uppmanar EU-kommissionen att anta en strategi för jämställdhetsarbetet inom unionen. Lars Adaktusson, kristdemokratisk ledamot, röstade emot, precis som den överväldigande majoriteten i den högerkonservativa gruppen EPP som Kristdemokraterna och Moderaterna tillhör. Men bland svenska parlamentsledamöter var han, tillsammans med Sverigedemokraten Kristina Winberg, ensam att rösta emot.

– EU ska syssla med rätt saker. Just nu pågår försök att lyfta in frågor som vi i Kristdemokraterna inte anser att EU har att göra med, säger Lars Adaktusson till Dagens ETC.

 

Inte lagstiftande

Enligt Adaktusson innebär den här typen av resolutioner ofta ett första steg mot överstatlig lagstiftning. Han anser att endast det han kallar för gränsöverskridande frågor hör hemma på EU-nivå: miljö, organiserad brottslighet, kamp mot radikalisering, flyktingfrågan och utrikespolitik.

Frågor som rör till exempel våld mot kvinnor tycker han snarare ska behandlas på nationell nivå, medan föräldraledighet är en fråga för den enskilda familjen.

– Han är helt ute och cyklar, säger Linnéa Engström, europaparlamentariker för Miljöpartiet.

Hon menar att resolutionen inte är lagstiftande, utan sätter standarden för hur EU-parlamentet vill att man inom EU ska jobba med jämställdhet, som dessutom lyfts som en viktig fråga i flera EU-fördrag. Enligt henne tar parlamentet den här typen av viktiga riktningsbeslut om olika frågor varje vecka.

 

Strategi från högern

En liknande resolution röstades igenom i juni förra året som även den innebar en uppmaning till EU-kommissionen att göra en högre prioritering av jämställdhetsfrågor.

Trots det menar EU-parlamentarikern Anna Hedh (S) att jämställdhetsfrågorna har fått mindre tyngd än tidigare och därför vill parlamentet uppmana kommissionen att anta en officiell strategi.

– Eftersom vi befinner oss i den europeiska gemenskapen måste vi tillsammans ansvara även för den sociala biten, men för Kristdemokraterna går marknaden före, säger hon.

Anna Hedh och Linnéa Engström menar båda att högern inom EU arbetar aktivt för att urvattna kvinnors och hbtq-personers rättigheter. Lars Adaktusson röstade till exempel i juni emot paragrafer om bland annat könskvotering, rätten till abort, att erkänna transpersoners upplevda könsidentitet och överrepresentationen av fattiga kvinnor.

– Den konservativa gruppens strategi när det gäller jämställdhet är att vattna ur olika skrivningar under förhandlingar och sedan ändå rösta emot slutdokumenten, säger Linnéa Engström.

 

Könskonservativ ideologi

Lars Adaktusson menar däremot att jämställdhet är en viktig fråga för Kristdemokraterna.

– Det är billigt att framställa oss som bakåtsträvande. Titta istället på vilken politik vi driver rent praktiskt, säger han.

Men Malin Björk, europaparlamentariker för Vänsterpartiet, säger att det inte stämmer.

– Parlamentets konservativa grupp har en könskonservativ ideologi som växer sig allt starkare. Att det skulle handla om kritik mot överstatlighet är svammel; titta på hur Lars Adaktusson har röstat om säkerhetspolitik, där har det inte varit något som helst problem.

 

Sao-Mai Dau

--Den 3 februari röstade EU-parlamentet igenom en resolution som uppmanar EU-kommissionen att utarbeta en ny strategi för kvinnors rättigheter och jämställdhet i Europa.

--Den nya kommissionen har hittills utgått från ett internt arbetsdokument istället för att som tidigare kommissioner utarbeta en officiell strategi, vilket kritiker menar innebär en nedvärdering av jämställdhetsarbetet.

--Lars Adaktusson röstade som enda svensk i konservativa EPP-gruppen mot resolutionen. Anna Maria Corazza Bildt och Christofer Fjellner från Moderaterna röstade båda för.